merkstrategie Amsterdam

Zet de volgende stap voor jouw onderneming 

Schoolmarketing

Zet scholen weer op de kaart

Introductie

Schoolmarketing is een essentieel aspect geworden van het onderwijslandschap, waarin scholen zichzelf moeten positioneren om studenten aan te trekken, ouders te overtuigen en de gemeenschap te betrekken. In dit artikel bespreken we wat schoolmarketing inhoudt en waarom het van cruciaal belang is voor scholen om succesvol te zijn.

Wat is Schoolmarketing

Schoolmarketing is een strategische aanpak om de reputatie, zichtbaarheid en aantrekkingskracht van een school te verbeteren. Het omvat een breed scala aan activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de school bij verschillende belanghebbenden, waaronder potentiële studenten, ouders, docenten, en de bredere gemeenschap.

Belang van Schoolmarketing

  1. Aantrekken van Studenten: In een competitieve onderwijsomgeving moeten scholen zich onderscheiden. Effectieve schoolmarketing helpt bij het aantrekken van nieuwe studenten door te laten zien wat de school uniek maakt.
  2. Ouderbetrokkenheid: Ouders spelen een cruciale rol in het onderwijs van hun kinderen. Goede marketing kan ouders overtuigen van de waarde van de school en hen betrekken bij het leerproces.
  3. Reputatiemanagement: Een positieve reputatie is van onschatbare waarde voor een school. Marketing helpt bij het beheren en verbeteren van deze reputatie, zowel online als offline.
  4. Middelenwerving: Effectieve marketing kan deuren openen voor sponsorships, subsidies en donaties, waardoor de school financieel sterker wordt.

Onderdelen van Schoolmarketing

  1. Online aanwezigheid: Een aantrekkelijke en informatieve website is essentieel. Sociale media kanalen, e-mailmarketing en online advertenties helpen ook bij het bereiken van het publiek.
  2. Evenementen en Open Dagen: Organiseer evenementen en open dagen om potentiële studenten en ouders persoonlijk te ontmoeten en de school te presenteren.
  3. Branding: Een consistente visuele identiteit en boodschap zijn belangrijk om herkenbaarheid op te bouwen.
  4. Mond-tot-mondreclame: Tevreden ouders en studenten zijn de beste ambassadeurs. Zorg voor een positieve schoolervaring om mond-tot-mondreclame te bevorderen.

Samenvattend

Schoolmarketing is geen luxe, maar een noodzaak voor scholen in de moderne wereld. Het stelt scholen in staat om hun boodschap te verspreiden, studenten aan te trekken, betrokkenheid te vergroten en een sterke reputatie op te bouwen. Het is een investering in de toekomst van het onderwijs en de gemeenschap als geheel.

Casestudie

De Zefier, onderdeel van Atlant waar we in 2014 gestart zijn:

schoolmarketing

bron 10.000scholen.nl

Tarieven aanvragen

    Waar kunnen wij je mee van dienst zijn?